Trang chủ > Lĩnh vực khác

Xác định biên độ và tần số điều biến tối ưu cho máy đo phổ hồng ngoại

Tác giả
Doãn Giang; Nguyễn Văn Vinh; Nguyễn Thị Phương Mai; Vũ Thanh Tùng

Tóm tắt

Trong các máy đo phổ hồng ngoại, kỹ thuật điều khiển cường độ hoặc pha thường được sử dụng để loại bỏ ảnh hưởng nhiễu của môi trường và khuyếch đại tín hiệu đo. Bài báo đề xuất phương pháp xác định tần số điều biến tối ưu cho máy phân tích phổ hồng ngoại sử dụng kỹ thuật điều biến pha. Pha của tín hiệu giao thoa được điều biến bằng cách điều biến dịch chuyển gương động của giao thoa kế sử dụng trong máy đo phổ hồng ngoại. Tần số điều biến tối ưu được xác định dựa vào độ tương phản của vân giao thoa.

Tác giả: 

Doãn Giang; Nguyễn Văn Vinh; Nguyễn Thị Phương Mai; Vũ Thanh Tùng
Lượt xem : 6106
Lượt xem trong ngày : 0