Trang chủ > Lĩnh vực khác

Tự động xác định hình dạng, kích thước khúc gỗ bừng tia laser trong dây chuyền xẻ gỗ tự động

Tác giả
Dương Văn Tài; Hoàng Sơn; Nguyễn Quang Vinh; Nguyễn Văn Trung

Tóm tắt

Bài báo giới thiệu tóm tắt kết quả tính toán thiết kế, chế tạo hệ thống tự động xác định hình dạng , kích thước khúc gỗ đưa vào xẻ bằng tia laser trong dây chuyền xẻ gỗ tự động , thuộc đề tài độc lập cấp nhà nước . Thiết kế chế tạo dây chuyền sẻ gỗ tự động năng suất 3-4 m3/h, gỗ thành ph ẩm mã số DTDL.CN-10/06. Hệ thống bao gồm: Băng tải cấp liệu tự động , hệ thống ph át và thu tia laser , chương trình xử lý tín hiệu và hiển thị kết quả đo.

Tác giả: 

Dương Văn Tài; Hoàng Sơn; Nguyễn Quang Vinh; Nguyễn Văn Trung
Lượt xem : 6432
Lượt xem trong ngày : 0