Trang chủ > Lĩnh vực khác

Sinh trưởng hệ sợi và hình thành quả thể của nấm sò vua Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) chủng E2

Tác giả
Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngô Xuân Nghiễn, Lê Văn Vẻ, Nguyễn Thị Luyện, Nguyễn Thị Huyền Trang, Phan Thu Huyền

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của một số nhân tố đến sự sinh trưởng hệ sợi , hình thành và phát triển quả thể nấm sò vua chủng E2. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chủng E2 có thể sinh trưởng tốt trên môi trường PGA cải tiến có pH từ 5 đến 12. Môi trường nuôi cấy thuần khiết tối ưu cho hệ sợi nấm sò vua sinh trưởng là môi trường PGA có bổ sung cao nấm men. Trong 5 môi trường nhân giống cấp 2 thử nghiệm , MT1 (99% thóc luộc + 1% CaCO3 ) là môi trường cho hệ sợi sinh trưởng tốt nhất với tốc độ là 6,14 mm/ngày. Chủng E2 có thể hình thành mầm và phát triển quả thể ở cả 5 giá thể nuôi trồng. Trong đó, GT3 (59% mùn cưa + 20% lõi ngô + 20% cám mạch + 1% CaCO3 ), GT2 (79% lõi ngô + 20% cám mạch + 1% CaCO3) và GT1 (79% mùn cưa + 20% cám mạch + 1% CaCO3) cho năng suất sinh học cao lần lượt là 54,37%, 51,84% và 48,85%.

Tác giả: 

Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngô Xuân Nghiễn, Lê Văn Vẻ, Nguyễn Thị Luyện, Nguyễn Thị Huyền Trang, Phan Thu Huyền
Lượt xem : 752
Lượt xem trong ngày : 0