Trang chủ > Lĩnh vực khác

Mối tương quan giữa đặc điểm lâm sàng với nồng độ cytokin trong sốt xuất huyết dengue trẻ em

Tác giả
Trần Thanh Hải; Tạ Văn Trầm

Tóm tắt

Xác định sự tương hợp giữa triệu chứng lâm sàng với nồng độ các cytokine trong sốt xuất huyết dengue trên 234 trẻ điều trị tại bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Kết quả cho thấy nồng độ IL-6 cao làm tăng khả năng xuất hiện triệu chứng đau bụng của bệnh nhân sốt xuất huyết dengue. Nồng độ IL-2, IL-4 và IL-13 cao làm tăng khả năng xuất hiện triệu chứng to gan của bệnh nhân. Nồng độ IL-5, IL-10 và IL-12 cao làm tăng nhiệt độ của bệnh nhân. Không tìm thấy mối tương quan giữa nồng độ các cytokin được khảo sát với triệu chứng nôn ói, xuất huyết niêm mạc, xuất huyết dưới da của bệnh nhân.

Tác giả: 

Trần Thanh Hải; Tạ Văn Trầm
Lượt xem : 6479
Lượt xem trong ngày : 1