Trang chủ > Lĩnh vực khác

Đánh giá đa dạng di truyền một số giống bơ (Persea americana Mill.) bằng chỉ thị phân tử SSR

Tác giả
Phạm Thị Phương, Phạm Đức Toàn, Nguyễn Vũ Phong

Tóm tắt

Cây bơ ( Persea americana Mill. ) được du nhập và trồng khá phổ biến ở vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ . Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ đa dạng di truyền của 24 giống bơ dựa trên chỉ thị phân tử SSR . Tổng số 18 primer SSR đã ghi nhận kết quả có 59 băng đa hình trong tổng số 62 băng khuếch đại với kích thước dao động từ 70 đến 350 bp, trung bình 3,44 băng/primer. 3 primer cho kết quả 5 băng đa hình là AVAG13, AVAG21 và LMAV.33. Chỉ số PIC của các primer dao động từ 0,12 đến 0,9, trong đó primer LMAV.06 và primer LMAV.33 có tính đa hình cao nhất. Kết quả phân tích cũng cho thấy hệ số tương đồng di truyền của 24 giống bơ biến thiên từ 0,12 đến 0,99. Kết quả phân nhóm di truyền đã chia các giống bơ thành 6 nhóm chính với khoảng cách di truyền trung bình là 0,39.

Tác giả: 

Phạm Thị Phương, Phạm Đức Toàn, Nguyễn Vũ Phong
Lượt xem : 537
Lượt xem trong ngày : 0